iBird® Pro – batteriverktyg för blindnit med processövervakning

Gesipa iBird® Pro är det senaste verktyget i Gesipas Pro serie, ett batteridrivet blindnitverktyg med processövervakning. Verktyget kan enkelt kopplas till en smartphone, läsplatta eller PC via en kostnadsfri app. Denna finns tillgänglig för Android och iOS enheter. Med en dragkraft på 15.000 N och den beprövade borstlösa BLDC motorn, är iBird® Pro kraftfull och snabb för montering av blindnit upp till Ø 6,4mm i alla material.

Med iBird® Pro kan du övervaka hela nitprocessen. Fördelen med processövervakning är att denna säkerställer att applikationen håller en hög och jämn kvalitet. Data från respektive montering dokumenteras och arkiveras efter behov.

Här kan du ladda ner broschyren eller kontakta oss för att veta mer!