Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Det känns ibland som att jag sitter i mitten av en tornado. Så otroligt mycket händer runt omkring, där klimatfrågan är en fråga som nästan försvann under förra året, då vi gick in i någon slags pandemi-passivitet. Men jag tycker mig se tecken på att klimatfrågan sakta men säkert klättrar upp i medvetandet igen – och den kräver så omfattande och strukturella förändringar att det kan vara svårt att ta in.

Helt klart är att Covid-19 situationen har påskyndat förändringar inom många områden. Begränsningar i resandet tillsammans med besöksrestriktioner medför att vi i stor utsträckning använder telefon och digitala medier som alternativ till fysiska möten. Denna förändring, är jag övertygad om, kommer att bestå även efter pandemin. För oss som jobbar med teknisk försäljning innebär det att vi måste anpassa vårt arbetssätt därtill, vilket är positivt både för effektiviteten och miljön. Samtidigt behövs fortfarande fysiska möten men dessa ska endast genomföras när verkligt behov föreligger. Affärer görs upp mellan personer och bygger på relationer och förtroende. Därvid är det fysiska mötet svårt att till fullo ersättas.

Vi ser det till exempel i hur elektrifieringen av våra fordon, både bilar och tunga fordon, tagit fart när alla ska hoppa på tåget (kunde inte låta bli, sorry ). Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på fästelement till nya inkapslingar som ska tåla vibrationer och väta. Mycket av det handlar idag om olika former av batterier som behöver skyddas, och behovet kommer att öka inom överskådlig tid. Med vårt breda sortiment av fästelement och långa erfarenhet kan vi hjälpa till att hitta effektiva lösningar. Men det handlar inte bara om elfordon, det kommer fler alternativa drivmedel som till exempel biogas och vätgas där våra fyllnadsmunstycken och break-away ventiler erbjuder högsta säkerhet.

Ska man sammanfatta det hela så är klimatfrågan något som kommer ge ökat inflytande på vår ekonomi och vilka lösningar vi väljer. Och när vi väljer väg är det viktigt att göra rätt i varje led. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi ser till att de länkar vi ansvarar för är så starka som bara är möjligt. Du ska veta att vi alltid ger dig Kvalitet med kunskap.

Varma elsningar,
Darco