Pär Ideström om SMED-analyser och effektiviseringsfaser

I en bransch som ställer höga krav på flexibilitet och säkerhet är plastindustrin mitt uppe i en stor effektiviseringsfas. Colly Components jobbar aktivt med SMED-analyser och implementering av produkter för att hjälpa kunderna att möta branschens krav på snabbare och säkrare verktygsbyten. Vi intervjuade Pär Ideström som har lång erfarenhet av att effektivisera plastindustrin tillsammans med partnern Stäubli.

Ni har lång erfarenhet av plastindustrin och har under de senaste åren specialiserat er mer på line walks och SMED-analyser. Kan du berätta lite mer hur det går till?
Det viktigaste när man börjar jobba med ett nytt företag eller en ny produktionslina är att titta på vilka produktionens största utmaningar är. Det vi oftast hör är att man behöver hjälp med att minimera störningar och skapa ett tillförlitligt produktionsflöde. Plastbranschen ställer allt högre krav på korta serier och snabb leverans och då är SMED-analys ett perfekt verktyg för att effektivisera produktionen.

Hur genomför ni en SMED-analys?
Det första vi gör är att ta reda på förutsättningarna. För oss är det viktigt att få svar på några grundfrågor:

  • Hur ofta byter man verktyg?
  • Hur många personer krävs för att göra verktygsbytet?
  • Hur lång tid uppskattar ni att verktygsbytet det tar idag?
  • Hur stor är maskinen?
  • Hur många skift jobbar man?
  • Hur lång är en cykeltid?

Får vi in den informationen kan vi göra en grundberäkning och analys där vi ser om det är motiverat att gå vidare i arbetet. Vi går bara in i projekt där vi tydligt ser att vi kan bidra med förbättringar och hjälpa kunden långsiktigt. Efter genomförd grundanalys besöker vi produktionen och filmar hela processen kring ett verktygsbyte. Vår definition av ett verktygsbyte är tiden från sista ”skott” av en detalj till första godkända produkt i det nya verktyget. När verktygsbytet är genomfört analyserar vi det i detalj, tillsammans med experter från Stäubli, och ser var vi bäst kan effektivisera verktygsbytet för att spara tid och pengar. Vi sammanfattar detta och går igenom med kunden där vi presenterar en åtgärdslista med prioriteringsordning för att tydligt påvisa vad som är de största flaskhalsarna och vart det finns mest potential och kortaste ROI (Return Of Investment).

Hur går man sedan vidare?
Efter presenterat resultat sitter vi tillsammans med kunden för att ta fram en gemensam åtgärdsplan. Vi tittar som sagt mycket på ROI för att tydligt visa när insatserna är återbetalda – viktigt för att bygga ett långsiktigt och bra projekt som alla är nöjda med.

Vad är viktigast att fokusera på när det är dags att implementera åtgärder?
Att välja rätt! I analysen har vi hittat flaskhalsarna som gör att man kan effektivisera hela processen. Ibland är det i början av processen vid uppvärmningen och förinställningarna och ibland är det vid fastspänningen av verktyget.

Vad är utmaningarna och vad är viktigt?
Vi måste prata med rätt personer med rätt kompetens ute hos företagen. Framför allt måste ansvariga vara med i hela processen så vi gemensamt kan hjälpas åt att hitta effektivare lösningar.

Om man ser framåt, ser du några kommande trender?
Det händer mycket inom branschen. Något vi tydligt ser är att det kommer bli krav på att man automatiserar direkt. Det kommer vara viktigt och göra stor skillnad ur både kvalitets och säkerhetsperspektiv. Magnet- och kopplingsplattor kan hjälpa plastindustrin att säkerställa att de har rätt kvalitet på produkterna redan i produktionsprocessen – inte bara i efterkontrollen. Arbetsmiljö och ergonomi är också viktigt att tänka på. Att genomföra verktygsbyten i plastindustrin har varit ett fysiskt arbete tidigare, men med ny teknik och smartare lösningar kan fler genomföra verktygsbyten på ett säkert och effektivt sätt.