Minskat slitage med Igus Tribo-lager TX2

Igus nya material TX2 är smörj- och underhållsfritt och har även en betydligt ökad slitstyrka gentemot dagens TX1 i tester.

Iglidur TX2 är framtaget speciellt för tunga applikationer inom anläggnings- och jordbruksmaskiner. Glidlagerbussningarna tål mycket höga belastningar, där test med hårdkromade axlar visade att iglidur TX2 är cirka 3,5 gånger mer slitstarkt än standardmaterialet TX1.

Maskiner och fordon i jordbruks-, bygg- och gruvindustrin utsätts dagligen för utmanande miljöförhållanden. Kyla, värme, damm och smuts har en stark effekt på lagerpunkterna. Igus erbjuder alternativ till ofta använda metalllösningar med sina glidlager i kompositmaterial.

Det extremt starka filamentet med sin speciellt sammanvävda design ger maximalt motstånd och möjliggör belastningar om 400 N/ mm2. Igus har gjort omfattande tester i riggar inomhus- och utomhus.

Små grävmaskiner behöver ännu idag 50 liter smörjmedel varje år. TX2 är som alla Igus iglidur glidlager självsmörjande och fungerar torrt. Detta förhindrar att smuts fastnar i, och på, lagerpunkterna. Detta minskar underhålls- och reparationskostnaderna samt maskinfel på grund av otillräcklig smörjning. Dessutom är materialet mycket motståndskraftigt mot kemikalier och fukt, och tål temperaturer upp till +140°C. Detta gör att iglidur TX2 kan användas inom många områden. Materialet passar även utmärkt i till exempel flytapplikationer inom den maritima sektorn. Bussningarna finns i standardsortimentet Ø20 -80 mm, men kan tillverkas i upp till Ø2800 mm.

Smörjfritt och slitstarkt, det nya materialet iglidur TX2 minskar kostnaden och förlänger livslängden i till exempel bygg- och lantbruksmaskiner.