…

Minska ställtiderna med upp till 50%

Vi har tillsammans med Stäubli lång erfarenhet av att jobba med produkter som kan effektivisera verktygsbyten i formsprutningmaskiner och vill nu dela med oss av vår kunskap. Tillsammans med dig analyserar vi de olika momenten vid ett verktygsbyte och tar fram förslag på hur processen kan effektiviseras.

Effektivisera er verksamhet med vår SMED-analys 

1. Grundförutsättningar

Vi går igenom vilka eller vilken maskin hos er där det görs flest byten. På så sätt kan vi värdera vilken eller vilka maskiner som är mest produktionskritiska. Med hjälp av våra analysverktyg räknar vi ut hur mycket en maskin kostar när den står still i en minut.

2. Analys av byte

För att få full förståelse av er verksamhet och hur ni arbetar dokumenterar vi ett verktygsbyte med hjälp av tidtagning och videokamera. Verktygsbytet delas upp i flera kluster där varje moment dokumenteras. Vi mäter tiden från den sista godkända detaljen tillverkad med befintligt verktyg, till första godkända detaljen med nytt verktyg.

3. Teknisk lösning

Efter analysen går vi igenom alla uppgifter och kommer med förslag på teknisk lösning för att minska ställtiderna. Vi värderar vilka moment som är viktigast att fokusera på och ger er det förslag som vi bedömer ger bäst resultat.

4. Presentation & ROI

Få full koll på kostnaderna! Vi gör en sammanställning av investeringskostnaden för de olika förslagen och presenterar hur snabbt den investeringen återbetalas.

5. Aktivitetsplan

Dags att effektivisera! Tillsammans med er tar vi fram en åtgärdsplan och går igenom hur denna ska implementeras.

6. Implementering

Colly Components är en helhetsleverantör som ser till att ni får rätt och anpassad lösning på plats. Vi har lång erfarenhet av att effektivisera produktion och hjälper er att nå bästa möjliga resultat.

För att kunna reducera tiden med upp till 50% så förutsätter det att verktygsbytet idag görs utan snabbspänningssystem och att inga kopplingsplattor används för vatten, hydraulik eller el. Samt att samtliga av oss föreslagna investeringar genomförs.