Smörjfria flänslager– för transportbanor

Vid användning av fasta flänslager samlas det ofta smuts i form av damm och spån vid lagret. För att undvika driftsstörningar krävs regelbunden smörjning och underhåll. Med Igus formsprutade sfäriska lager får du en smörj- och underhållsfri applikation.

Igus har utvecklat det sfäriska lagret i högpresterande polymermaterial. Underhållsfria material från Igus i kombination med ert befintliga lagerhus eller lagerhus i stål från Igus gör att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv lösning.

Fördelar med Igus sfäriska lager:
– Underhållsfritt, spar underhållsarbete
– Inga smörjmedel, spar 100% smörjmedel
– Låg kostnad
– Låg vikt
– Befintligt lagerhus kan användas

Kontakta oss om du är intresserad.