Snabb och säker koppling av elkontakter

Strömförsörjning – signaler – termokopplingar – fiberoptik

REP-kopplingsplatta är uppbyggd av ett modulsystem som består av 3 st olika standardplattor för 2,3 eller 4 st kopplingshus. Varje kopplingshus kan i sin tur förses med 2 upp till 36 kontakter. Kopplingarnas flexibla konstruktion gör det möjligt att montera den elektriska hon- eller handelen på den fasta alternativt den mobila plattan. Kopplingsplattorna finns i två olika utföranden med rak- alternativt 90 graders anslutning vilket underlättar installationen. Användning av kopplingsplatta förhindrar felkoppling av olika anslutningarna och det finns även kodningssystem för att förhindra felkoppling mellan olika kopplingsplattor.

Kopplingsplattan kan användas för kontakter med diameter Ø 1.5 to 6 mm, termokopplingar, co-axial kablar och fiberoptik.

Kopplingsplattan kan även förses med en lägesgivare som tydligt indikerar att plattan är ordentligt ihopkopplad och låst.