Automatmontering av blindnit

Colly Components samarbetspartner GESIPA har en egenutvecklad blindnitautomat, Gesipa GAV 8000, som lämpar sig väl vid storvolymsproduktion. Automaten kan användas manuellt eller integrerat som en komponent i en helautomatiserad robotcell.
Gesipa GAV 8000 har en monteringskapacitet på ca 40 nitningsprocesser per minut, varierar något beroende på applikation.

Automaten har ”on-line” dataöverföring med möjlighet att spara upp till 2 miljoner nitningsprocesser. För att erhålla en kvalitetssäkrad montering kan en integrerad processövervakning väljas som tillval till blindnitautomaten.

Colly Components servicekontrakt för automater från Böllhoff, Gesipa och Pem
Genom att teckna ett servicekontrakt med oss minskar risken för störningar i produktionen. Vi garanterar att du får snabb service vid behov och att vi utför förebyggande underhåll regelbundet.

Fördelar med servicekontrakt

  • Optimera och driftsäkra din automatiska monteringsutrustning.
  • Lägre driftskostnad
  • Snabb respons från Colly Components vid behov
  • Förutsägbara kostnader för service och underhåll
  • Längre systemlivslängd