Bättre produktionsflöden med blindnit och blindnitmutter

DEL 3:

Vi besöker regelbundet de flesta av Sveriges och Nordens större industrier. Och det är förvånansvärt hur ofta vi ser att man med relativt enkla medel kan skapa bättre produktionsflöden genom att bygga bort flaskhalsar och automatisera.

Det kan vara att man idag monterar blindnitar eller blindnitsmuttrar helt manuellt, där en halv- eller helautomatiserad lösning snabbt skulle kunna förbättra flödet. Ett vanligt problem är att man kör blindnitningen manuellt och har automatiserat andra delar. Då blir det lätt en obalans där antingen blindnitstationen blir ett problem eller att den använder mer resurser än vad som egentligen skulle behövas. Andra effektiviseringar kan vara att byta ut till exempel en svetsmutter till en blindnitsmutter – vilket ger en mer flexibel produktion.

Se produktionen genom våra specialisters linser

Vi hjälper er gärna att fundera kring hur produktionsflödet kan förbättras – åtminstone när det gäller blindnitslösningar. Våra specialister ser över era befintliga, eller planerade, stationer och rekommenderar lösningar som ger bättre flöden. Vi tittar på konstruktionen som ska sammanfogas, vilken typ av lösning ni har idag – om det inte är en ny produktionslinje – och hur den bemannas. Därefter föreslår vi de förbättringar vi ser, beskriver hur det går till och förklarar vad som krävs.

På så sätt får ni en god bild av vad ett samarbete med Colly Components kan innebära, som bygger på vårt ledord Kvalitet med kunskap.

Vill du veta mer?