Hur många fler enheter i timmen klarar en helautomatisk lösning?

DEL 1:

Det är så klart en svår fråga att svara på. Den påminner mycket om den berömda: Hur långt är ett snöre? Men man kan göra vissa antaganden, beroende på vad man jämför med. Pratar vi om att gå från en helt manuell lösning till en helautomatisk monteringscell? Eller från en halvautomatisk till en helautomatisk lösning?

Sen är det också en fråga om vilka krav man har och vad man egentligen vill åstadkomma. Söker man max hastighet och inga fel – ja, då är egentligen en helautomatisk robotcell det enda alternativet. Man får en enorm kapacitet och kan undvika tid och kostnader för efterkontroll. En sådan lösning kan leverera 40 nitningar/minut, dygnet runt, året om.

En stegvis utveckling

Men det finns så klart många steg mellan en manuell och en automatiserad montering som kan vara intressanta. Ska man sticka ut hakan så kan man säga att en tidsbesparing på 50 % är inte orealistisk om man går upp ett steg i produktionsteknik. Kan den tiden samtidigt användas för att stärka andra delar i produktionskedjan så kan mycket vara vunnet – och som bonus får man ökad kvalitet i produktionen.

Ta ert nästa steg

Det enklaste sättet att se hur ni kan spara tid är att kontakta oss så vi får diskutera ert behov, era förväntningar och var ni står idag. Vi tittar på konstruktionen som ska sammanfogas, vilken typ av lösning ni har idag – om det inte är en ny produktionslinje – och hur den bemannas. Därefter föreslår vi de förbättringar vi ser, beskriver hur det går till och förklarar vad som krävs.

På så sätt får ni en god bild av vad ett samarbete med Colly Components kan innebära, som bygger på vårt ledord Kvalitet med kunskap.

Vill du veta mer?