Gesipa GAV för blindnit

Colly Components samarbetspartner GESIPA har en egenutvecklad blindnitautomat (GAV) som lämpar sig väl vid storvolyms produktion i industrin.

Automaten kan användas manuellt eller så kan den integreras som en komponent i en helautomatiserad robotcell.

Gesipa GAV 8000 har en monteringskapacitet på 40 nitningsprocesser per minut, kan variera något beroende på applikation. Automaten har ”on-line” dataöverföring med möjlighet att spara upp till 2 miljoner nitningsprocesser
För att erhålla en kvalitetssäkrad montering kan en integrerad processövervakning väljas som tillval till blindnitautomaten.

Relaterade produkter

Produktkataloger

Kontakta oss