Play

Vill ni höja kvaliteten?

Har ni ambitionen att höja kvaliteten på era produkter? Våra lösningar används av många producenter i fordonsindustrin där kraven på kvalitet är extrema. Blindnitning är en utmärkt teknik för de flesta branscher som behöver sammanfoga tunna material som plåt, plast och kompositmaterial.

Genom att minimera den mänskliga faktorn kan felen minska och kvaliteten öka markant. En väl genomtänkt automations-cell klarar att leverera hög och jämn kvalitet om den sätts upp på rätt sätt. Då slipper man dessutom kostsam efterkontroll.

Att uppnå 100% kvalitet är en utopi men en ökning från 60-70% till 90-95% kan innebära en avsevärd kvalitetsökning och minska behovet av reklamationer och återtag. Då kan halvautomatiska eller manuella lösningar vara bra alternativ.

Våra experter hjälper er att höja kvaliteten på era lösningar för blindnit och blindnitmutter. Genom att se över era befintliga eller planerade stationer kan vi ge förslag som ökar kvaliteten. Vi utgår från era kvalitetskrav, tittar på konstruktionen som ska sammanfogas, vilken typ av lösning ni har idag – om det inte är en ny produktionslinje – och hur den bemannas. Därefter föreslår vi de förbättringar vi ser, beskriver hur det går till och förklarar vad som krävs.

Vi återkommer därefter med en lösning för att höja kvaliteten på era blindnitsstationer. Maila oss eller ring på +46 8 703 03 80. Vi berättar gärna mer.

Vill du prata med oss direkt? 

Ring oss på 08-703 03 80 så hjälper vi dig.

Vill du maila oss istället? 

Skicka ett mail till components@colly.se så svarar vi inom 48 timmar.

Läs mer om hur våra lösningar sänker era kostnader: