Play

Minimera skador och förbättra arbetsmiljön


De flesta producerande företag söker idag lösningar för att skapa en säkrare arbetsplats. Ingen vill att en medarbetare skadas och kan man förbättra arbetsmiljön så är man öppen för det.

Vi möter många ansvariga – för både säkerhet och produktion – och intresset för att både förbättra arbetsmiljö och undvika onödiga risker är stort. Arbetar man med manuella verktyg i en produktionslinje så är det alltid förenat med risker, både i form av skador som orsakas av stress, vibrationer, tunga lyft, statiska positioner, oljud och rena olyckor.

Att sammanfoga med blindnit eller blindnitmutter har sina risker, men många av dem går att minimera, eller till och med eliminera. Våra experter hjälper er att höja säkerheten för era montörer. Genom att se över era befintliga eller planerade stationer kan vi ge förslag som ökar säkerheten. Vi tittar på konstruktionen som ska sammanfogas, vilken typ av lösning ni har idag – om det inte är en ny produktionslinje – och hur den bemannas. Därefter föreslår vi de förbättringar vi ser för att skapa en bättre arbetsmiljö, beskriver hur det går till och förklarar vad som krävs.

Vi återkommer därefter med en konkret lösning för att höja säkerheten på era stationer. Maila oss eller ring på +46 8 703 03 80. Vi berättar gärna mer.

Vill du prata med oss direkt? 

Ring oss på 08-703 03 80 så hjälper vi dig.

Vill du maila oss istället? 

Skicka ett mail till components@colly.se så svarar vi inom 48 timmar.

Läs mer om hur våra lösningar sänker era kostnader: